บทความ

ประวัติส่วนตัว นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รูปภาพ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นาย อาทินันท์   วิขิินา (แทน) เกิดเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2540 อายุ 20 ปี มีพี่น้อง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1 นิสัยส่วนตัว เป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ที่อยู่ 77 ม.7 ต.ขะ ยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะ เกษ 33120 การศึกษา กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์  094-4010977, 061-0616697 Facebook : Tannai   Artinan ID Line : autobos977 E-mail : tannai1997@gmail.com